Pomnik raka w Jedlińsku

Pomnik raka w Jedlińsku

Historia

Mikołaj Jedliński w 1530 roku na mocy przywileju króla Zygmunta I Starego na prawie magdeburskim założył miejscowość Jedleńsko. Dopiero później zyskała nazwę Jedlińsk.

Na rynku miasteczka odbywały się jarmarki i sobotnie targi. Założyciel Jedlińska ufundował pierwszy drewniany kościół katolicki, który później mianowano na zbór kalwiński.

Na ziemi radomskiej w latach 1560-1630 Jedlińsk był ośrodkiem arian polskich.

Dynamiczny rozwój miasteczka można przypisać Szkotom, którzy się tutaj osiedlali ze względu na swobodę religijną, ośrodek aklwiński oraz możliwość edukacji w różnych rzemiosłach.

Stanisław Witowski w 1630 roku zostaje właścicielem ziem jedlińskim i przepędza arian, tworząc na powrót parafię katolicką. Również szkoła kalwińska zostaje przekształcona na tzw. Lyceum, które działa pod patronatem Akademii Krakowskiej.

15 lat później, w 1645 roku, powstaje murowany kościół pw. Matki Boskiej Szkaplerznej i św.

Kościół w Jedlińsku

Kościół w Jedlińsku

Stanisława bp. Po arianach i kalwińskich praktykach powoli zanika ostatni ślad.

Rozwój miasteczka stopują zniszczenia podczas potopu szwedzkiego oraz epidemia.

Andrzej Załuski, biskup krakowi i właściciel miasteczka, w 1752 roku odrestaurowuje kościół w stylu barokowym wg projektu Jakuba Fontany.

Sam Tadeusz Kościuszko w 1794 roku rozbija obóz na pobliskich łąkach w drodze do Warszawy.

11 czerwca 1809 roku rozgrywa się tutaj bitwa między wojskami Księstwa Warszawskiego pod dowództwem generała Zajączka, a wojskami austriackimi.

Rak w herbie Jedlińska oficjalnie widnieje od 1864 roku.

W 1863 roku, po upadku powstania styczniowego, Jedlińsk ostatecznie traci prawa miejskie, których nie odzyskał po dziś dzień.

Zostaw odpowiedź

Twój adres email nie będzie udostępniony. *

Atrakcje w gminie Jedlińsk

„Ścięcie Śmierci” ludowa zabawa

To zabawa ludowa, która odbywa się co roku w Jedlińsku. Odbywa się zawsze w ostatni wtorek karnawału na rynku, który wypełnia się przebierańcami, m.in. diabłami, rybakami czy grajkami. Jest to jedyne takie widowisko w Polsce!

Tradycja tej zabawy sięga XIX wieku. Z historii regionu wiadomo, że było to wtedy wielkie widowisko. Śmierć grał mężczyzna, który zostawał schwytany przez ud, następnie prowadzony przed obliczę burmistrza oraz ławników. Tu zapadał wyrok – śmierć. Wyrok wykonywał kat ubrany w czerwone szaty. Kat chwilę przed wykonaniem wyroku wygłaszał pogadankę dla ludu, aby żyli bogobojnie i uczciwie, aby nie poszli w ślady skazańca. Następnie kat wykonywał wyrok. Z obciętej głowy skazań wyskakiwał kot, symbol duszy. Zwłoki śmierci były obwożone po miescie na saniach przy akaompaniamencie muzyki i drewnianych kołatek. Obrzęd kończył się w karmczie huczną zabawą, aż do północy.

We współczesnej wersji zabawy nie ma wielu elementów, a przebrani mężczyźni odgrywają różne scenki, które nie tworzą całości.

Dane statystyczne

Powierzchnia gminy Jedlińsk: 138,72 km²
użytki rolne: 79%
Lasy: 8,2%
Łączna pow. wód: 3,53 km²

Ludność gminy Jedlińsk: 14 006
w wieku produkcyjnym: 7860
emeryci i renciści: 1667

Sołectwa: 31

Zabytki gminy Jedlińsk

Do najważniejszych zabytków w gminie Jedlińsk zalicza się:

kościół z XVIII wieku, w stylu barokowym w Jedlińsku

kościół z XVIII wieku, w stylu barokowym w Jedlińsku

kościół w stylu neoromańskim we Wsoli - gmina Jedlińsk

kościół w stylu neoromańskim we Wsoli - gmina Jedlińsk

Ostatnie komentarze

Plugin by:aAM